Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

IMGL4519 resize

Dňa 21. decembra 2017 so začiatkom o 12.00 hodine predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić slávnostne otvoril a vyhlásil úspešné ukončenie prác na  štátnej ceste II.A triedy číslo 111 cez mesto Báčsky Petrovec, ktoré  prebiehali v  troch fázach:

FÁZA 1. - stavebné práce sa konali  na uvedenej ceste, na ktorej bol zatvorený úsek od začiatku cesty (kríženie Masarykovej a Kollárovej ulice – riadené svetelnou signalizáciou) po kríženie Ulice 14. VÚSB so Šafárikovou ulicou, pričom premávka na tom úseku cesty bola úplne zastavená a regulovaná dopravnou signalizáciou.

FAZA 2. - stavebné práce prebiehali na uvedenej  ceste, na ktorej bol zatvorený úsek od kríženia Novosadskej ulice so Šafárikovou po kríženie Novosadskej ulice s Partizánkou ulicou, pričom premávka na tom úseku cesty bola úplne zastavená a regulovaná dopravnou signalizáciou.

FÁZA 3.-  stavebné práce prebiehali vo fázach na stavenisku v úsekoch dĺžky 250 m, a to tak, že ani v jednom z nich nebola zastavená premávka na časti štátnej cesty II.A triedy číslo 111 úsek km 1 + 491 (kríženie s Partizánkou ulicou) až úsek km 2 + 033 (kde sa nachádza začiatok cyklistickej dráhy).

V týchto fázach  urobená bola celková rekonštrukcia  štátnej cesty II.A triedy číslo 111,  nová autobusová zastávka pri  Vrbare, tri ostrovčeky pre chodcov, ktoré by mali spomaliť premávku a zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov a vykoná bola úplná rekonštrukcia  mosta na Begeji.  Celková  dĺžka  rekonštruovanej cesty vynáša 2030 m.

Tohto slávnostnému činu sa  zúčastnili aj  predstavitelia lokálnej samosprávy, výborníci, členovia Obecnej rady, predstavitelia miestnych  spoločenstiev a početní občania Báčskeho Petrovca.

IMGL4457 resize

IMGL4469 resize

IMGL4470 resize

IMGL4479 resize

IMGL4492 resize

IMGL4501 resize

IMGL4506 resize

IMGL4508 resize

IMGL4510 resize

IMGL4511 resize

IMGL4512 resize

IMGL4513 resize

IMGL4516 resize

IMGL4520 resize

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG