Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti određuje se zaposlena u opštinskoj upravi Bački Petrovac, IVETA ANNA ILIĆ, diplomirani pravnik, raspoređena na radno mesto službenika za imovinsko-pravne poslove. Kontakt telefon: 021/780-378, e-mail adresa: JLIB_HTML_CLOAKING, adresa: Kolarova br.6 Bački Petrovac.