Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za ispravke podataka u MKR, MKV i MKU:
- dokument ili izvod iz MK u kojoj je podatak pogrešno unet,
- dokument ili izvod iz MK u kojoj je podatak pravilno unet.
Ukoliko je greška službenog lica oslobađa se od plaćanja takse.