Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih:
        
-
na usmeni zahtev dati podatke o datumu rođenja, venčanja, i smrti sa ostalim podacima: ime i prezime,
- potvrda o uplaćenoj republičkoj taksi u iznosu od 420,00 dinara
               na račun: 840-742221-843-57, model 97 poziv na broj 59-207
- potvrda o uplaćenoj opštinskoj taksi u iznosu od 170,00 dinara
               na račun: 840-742251-843-73. model 97 poziv na broj 59-207