Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za izdavanje uverenja o državljanstvu:

- potvrda o uplaćenoj republičkoj taksi u iznosu od 770,00 RSD 
                 na račun: 840-742221-843-57, model 97 poziv na broj 59-207
- potvrda o uplaćenoj opštinskoj taksi u iznosu od 170,00 RSD 
                 na račun: 840-742251-843-73. model 97 poziv na broj 59-207