Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za izdavanje uverenja o životu:

- pismeni zahtev sa obrazloženjem,
- fotokopija lične karte,
- potvrda o uplaćenoj republičkoj taksi u iznosu od 740,00 dinara
                na račun: 840-742221-843-57, model 97 poziv na broj 59-207
- potvrda o uplaćenoj opštinskoj taksi u iznosu od 300,00 dinara
                na račun: 840-742251-843-73, model 97 poziv na broj 59-207.
 

* uverenje o životu koje se izdaje za produženje penzije je oslobođeno plaćanja takse.