Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za izdavanje uverenja o životu:

- fotokopija lične karte,
- potvrda o uplaćenoj republičkoj taksi u iznosu od 770,00 dinara 
                na račun: 840-742221-843-57, model 97 poziv na broj 59-207
- potvrda o uplaćenoj opštinskoj taksi u iznosu od 300,00 dinara 
                na račun: 840-742251-843-73, model 97 poziv na broj 59-207.
 

* Uverenje o životu koje se izdaje za preuzimanje penzije je oslobođeno od plaćanja takse.