Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za izjavu o vraćanju na prezime pre zaključenja braka:

- izvod iz matične knjige rođenih,
- fotokopija pravosnažne sudske presude o razvodu braka,
- lična karta ili pasoš