Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za kompletiranje smrtovnice za ostavinski postupak:
 
- postupak se pokreće na lični zahtev stranke sa izvodom iz MKU i podacima o naslednicima,
- prepis posedovnog lista ili lista nepokretnosti iz katastra
- Izvodi iz zemljišnih knjiga iza pokojnog (sud-gruntovnica),
- štednim i deviznim knjižicama pokojnog,
- saobraćajnim dozvolama pokojnog,
- ugovorom o doživotnom izdržavanju (ako postoji),
- testamentom (ako postoji),