Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za upis u matične knjige, rođenih, venčanih i umrlih čije su se činjenice dogodile u inostranstvu:

Naknadni upis u matične knjige rođenih - za lica rođena u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- inostrani izvod iz MKR,
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
- uverenje o prebivalištu.
Taksa za ovaj upis se ne plaća.

Naknadni upis u matične knjige venčanih - za državljane Republike Srbije koji su zaključili  brak u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- inostrani izvod iz MKV,
- domaći izvod iz MKR,
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
- uverenje o prebivalištu.
Taksa za ovaj upis se ne plaća.

Naknadni upis u matične knjige umrlih - za državljane Republike Srbije čija je činjenica smrti nastupila u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- inostrani izvod iz MKU,
- domaći izvod iz MKR,
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
- uverenje o poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo.
Taksa za ovaj upis se ne plaća.