Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za upis u matične knjige, rođenih, venčanih i umrlih čije su se činjenice dogodile u inostranstvu:

Naknadni upis u Matične knjige rođenih - za lica rođena u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- podneti zahtev,
- insotrani izvod iz MKR,
- uverenje o državljanstvu R. Srbije,
- uverenje o prebivalištu,
Taksa za ovaj upis se ne plaća.

 

Naknadni upis u Matične knjige venčanih - za državljane R.Srbije koji su zaklučili brak u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- podneti zahtev,
- insotrani izvod iz MKV,
- domaći izvod iz MKR,
- uverenje o državljanstvu R. Srbije,
- uverenje o prebivalištu,
Taksa za ovaj upis se ne plaća.

Naknadni upis u Matične knjige umrlih - za državljane R.Srbije čija je činjenica smrti nastupila u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- podneti zahtev,
- insotrani izvod iz MKU,
- domaći izvod iz MKR,
- uverenje o državljanstvu R. Srbije,
- uverenje o poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo,
Taksa za ovaj upis se ne plaća.