Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za prijavu rođenja:
- otpusna lista Doma zdravlja Bački Petrovac,
- izvod iz MK venčanih (roditelja),
- uverenje o državljanstvu roditelja
- lične karte roditelja (na uvid),
- za vanbračno rođenu decu izvod iz matične knjige rođenih za majku,
- prijava rođenja se oslobađanja od plaćanja takse.