Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za prijavu smrti:
- dve potvrde o smrti izdate od Doma zdravlja,
- lična karta umrlog,
- lična karta prijavioca smrti.