Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za prijavu smrti:
- potvrde o smrti izdate od Doma zdravlja,
- izvod iz MK rođenih ili MK venčanih (za preminulog, ako nije rođen u mestu smrti),
- lična karta umrlog,
- lična karta prijavioca smrti.