Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za promenu vezanu za lično ime ili adresu: 
- lična karta. 
Oslobođeno od plaćanja takse.