Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za upis u birački spisak:

- zahtev,
- lična karta,
- oslobođeno od plaćanja takse.