Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentacija potrebna za upis u birački spisak:

- lična karta. 
Oslobođeno od plaćanja takse.