Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Za izdavanje radne knjižice potrebno je:

- popuniti obrazac u dva primerka (obrazac se kupuje u knjižari) na propisanom obrascu prema mestu stanovanja a za zaposlene prema mestu zaposlenja,
- radna knjižica (nepopunjena),
- lična karta na uvid,
- dokaz o stručnoj spremi zvanične ustanove, original ili overena fotokopija,
- za diplome izdate u inostranstvu prethodno podneti zahtev za nostrifikaciju nadležnom ministarstvu I sa dobijenim rešenjem doneti radi upisa u radnu knjižicu,
- za izdavanje duplikata radne knjižice potvrda o objavi nevažeće radne knjižice koja je izgubljena i slično,
- ostala dokumanta kao za novu.

 

Potrebno je uplatiti:

       400,00 RSD na račun primaoca: 840-742251843-73,
       broj modela  97, poziv na broj  59-207, šifra plaćanja 153,
       svrha plaćanja: Opšt.adm. taksa za radnu knjižicu, 
       primalac: Opštinska uprava opštine Bački Petrovac

 

Zahtev predati u uslužnom centru opštine, šalter br.5