Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiPoštovani sugrađani, Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bački Petrovac će od 01.09.2015.god. do kraja novembra meseca tekuće godine sprovoditi anketiranje odraslih i starih lica (starijih od 60 godina života) u svim naseljenim mestima u našoj opštini. Anketiranje se sprovodi na osnovu slučajnog uzorka, neće biti obuhvaćena sva lica starija od 60 godina života.


Cilj sprovođenja istraživanja je mapiranje odraslih i starih lica koja žive bez porodičnog staranja, mapiranje njihovih potreba za određenom vrstom usluge na nivou lokalne zajednice kao i zainteresovanosti za određenom vrstom usluge i spremnosti potencijalnih korisnika da participiraju, ličnim sredstvima, u ceni usluge. Rezultati istraživanja će nam omogućiti da planiramo uvođenje i uspostavljanje novih usluga na nivou lokalne samouprave.

Anketiranje će vršiti: Miroslava Častvenova, Tatiana Šeprakova, Marina Kovarčikova i Jarmila Čiepova. Anketari će imati identifikacione kartice kao i ovlašćenje Centra za socijalni rad.


U Bačkom Petrovcu 
27.08.2015.god. 


Direktorka
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovaca
Aleksandra Arsenin