Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Edukacija EU fondova 1

Dana 07. juna 2017 u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac je sprovedena edukacija u oblasti evropskih integracija koja je ostvarena od strane Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine. Edukacije je trajala tri dana odnosno od 07. do 09. juna 2017. godine, kada su polaznicima iste uručeni sertifikati Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine kao dokaz o pohađanju obuke.

Obuka je realizovana iz razloga što boljeg podizanja institucionalnih kapaciteta opština i kancelarija za lokalno – ekonomski razvoj u AP Vojvodini za konkurisanje za EU sredstva kroz projekte.

 

Glavni cilj ove obuke je bio da se polaznici osposobe za upravljanje fondovima Evropske unije, da nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera kao i finansijskih ograničenja. Tokom obuke polaznicama je omogućeno da razvijaju veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekta.

Ovoj edukaciji su se odazvali polaznici iz svih javnih institucija sa teritorije naše opštine, osnovnih škola, predškolske ustanove, javnih komunalnih preduzeća, doma zdravlja i drugih ustanova. 

Edukacija EU fondova 1

Edukacija EU fondova 1

Edukacija EU fondova 1

Edukacija EU fondova 1

Edukacija EU fondova 1

Edukacija EU fondova 1

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG