Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 15.09.2017. godine održana je 32. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

 

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Milan Anušjak.

Sednici nije prisustvovao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio.

Zatim je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I   R E D

  1. Razmatranje Rang liste kandidata za izbor direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac;
  2. Razmatranje Rang liste kandidata za izbor direktora JP KSP „Komunalac“ Maglić, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora JP KSP „Komunalac“ Maglić;
  3. Pitanja i predlozi.

 Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, – Ljubomir Kabić, diplomirani pravnik iz Novog Sada, ul. Futoški put br. 105, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, – Duško Ilić, diplomirani ekonomista iz Maglića, ul. 29. novembra br. 17, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 3 tačke dnevnog reda, na predlog Rastislava Labata, jednoglasno je doneto izmenjeno Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 29. Petrovačkog maratona.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,25 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG