Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U maloj sali zgrade opštine održana je konferencija za novinare. Tema konferencije je bila doneta Odluka o subvencionisanju naknada za komunalne usluge stanovnicima Opštine Bački Petrovac. Na koje stanovnike opštine se ova odluka odnosi objasnila je direktorica Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac g. đa Biljana Drakulić. Kako je rečeno odluka se odnosi na sledeće kategorije stanovništva: penzioneri sa najnižom penzijom a da nemaju drugih prihoda u domaćinstvu, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, staračka poljoprivedna domaćinstva, korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć i korisnici invalidsko-boračke zaštite. Navedena prava će se ostvarivati od 1. januara 2008. godine.