Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Opština Bački Petrovac pristupa izradi Lokalnog plana razvoja za period 2020. – 2027. godine u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018).

Stručnu podršku u izradi Plana razvoja opštini Bački Petrovac pružiće Stalna konferencije gradova i opština (SKGO) kroz projekat „Podrška uspostavlјanju sistema planiranja i izrada  srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“ koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći  (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Cilј nam je da u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uklјučimo širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bismo zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoja naše opštine.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih