Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Obaveštenja

Na teritoriji Opštine Bački Petrovac otvoriće se jedan punkt za masovnu imunizaciju i to u Domu zdravlјa Bački Petrovac u naselјenom mestu Bački Petrovac.

Opširnije: OBAVEŠTENJE O IMUNIZACIJI

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e   s e  zahtev za saglasnost na Odluku o cenovniku JP za KSP „Komunalac“ Maglić.

Opširnije: OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva za saglasnost na Odluku o cenovniku konunalnih usluga i drugih...

Strana 1 od 5