Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за признања
П р е д с е д н и ц а
Број: 016-6/29-2021-02
Дана: 19.08.2021. године
Бачки Петровац

- ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУГИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
- УСТАНОВАМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
- УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
- ГРУПАМА ГРАЂАНА
- ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење иницијатива за доделу Награде Општине Бачки Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац и Спортског признања

На основу члана 16. став 1. Одлуке о награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст) („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2013 и 8/2014), покрећем поступак за подношење иницијатива за доделу Награде Општине Бачки Петровац и Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2021. годину те Спортског признања за 2020. годину.

Услови, које морају испуњавати кандидати за доделу наведених јавних признања Општине Бачки Петровац, су садржани у Одлуци о награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст), која је објављена на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

Иницијативе, односно предлоге кандидата за доделу награде, посебног јавног признања и спортског признања могу поднети јавна предузећа и други привредни субјекти, установе и јавне службе, удружења грађана, група грађана и појединци, одборници у Скупштини општине, државни органи и органи локалне самоуправе.

Одлука о додели награде и посебног јавног признања за 2021. годину и спортског признања за 2020. годину доноси Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Комисије за признања а додела истих ће бити реализована на Свечаној седници Скупштине Општине Бачки Петровац која се традиционално одржава поводом Дана Општине Бачки Петровац 15. октобра.

Иницијативе, односно предлози се подносе у писаном облику уз адекватно образложење лично преко пријемне канцеларије Општинске управе Општине Бачки Петровац или путем поште, најкасније до 15.09.2021. године, на адресу: КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Коларова 6, Бачки Петровац.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
                                                                                                                                                                                                                                                                     Катарина Мелегова-Мелихова, с.р.
За тачност отправка:
С Е К Р Е Т А Р
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Растислав Лабат, дипл. прав.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize