Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Turanova-v-Bruseli.jpg 

Inspektorka za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac Tatjana Milina Turanova je u sklopu delegacije Republike Srbije a u okviru projekta Beogradske otvorene škole, Kancelarije za evropske integracije i Kraljevine Norveške učestvovala u poseti evropskim institucijama u Briselu u periodu od 07. do 12. juna ove godine. Ovom prilikom je posetila Evropski parlament, Evropsku komisiju, Evropsku komisiju regiona, Norvešku misiju pri Evropskoj uniji i Štokholmsku misiju pri Evropskoj uniji. U svakoj od ovih institucija je učestvovala na predavanjima, koja su bila vezana za politiku Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. Najviše predavanja je bilo o obnovljivim izvorima energije, o uslovima konkurisanja za finansijska sredstva kod Evropskih fondova, o klimatskim promenama, o očuvanju biodiverziteta, o opasnim hemijskim supstancama, o raznim vrstama zagađenja, o otpadu i o upravljanju otpadom.