Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Danas su Predsednik opštine Bački Petrovac dr Jan Sabo i Republički geodetski zavod podpisali Ugovor o izradi Programa komasacije i Glavnog projekta katastra nepokretnosti za građevinsko područje katastarskih opština Bački Petrovac, Kulpin i Maglić.
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG