Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

ugovor-exchange3.jpg 

Predsednik Opštine Bački Petrovac i predsednik Opštine Kamnik Anton Tone Smolnikar iz Republike Slovenije dana 01.marta 2010. godine u Kamniku su potpisali PROTOKOL O SARADNJI na prijemu i apliciranju projekata u okviru programa EXCHANGE 3, „Podrška razvoja turizma u Opštini Bački Petrovac“.
Predmet projekta je razvoj uslova i kapaciteta u turističkoj ponudi Opštine Bački Petrovac sa posebnim naglaskom na razvoj potencijala u oblasti kulturnog, ruralnog,lovnog i eko turizma, kroz programe  informisanja, obuke, razmene i podrške u razvoju institucionalnih kapaciteta, promocije i kampanje na podizanju javne svesti.