Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

DKT 01

Grad Novi Sad i opštine Južnobačkog regiona za upravljanje otpadom – Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Temerin, Vrbas i Žabalj potpisali su Sporazum o tehničkoj saradnji na realizaciji projekta “Upravljanje otpadom u kontekstu klimatkih promena (DKTI)” koji sprovodi Nemačka razvojna saradnja GIZ. Cilj projekta je ublažavanje klimatskih promena kroz primenu cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom u izabranim regionima u Srbiji. Period realizacije projekta je do kraja 2020. godine.

Prva dvodnevna radionica planiranja aktivnosti održana je u Andrevlju 11. – 12. juna. Cilj radionice bio je upoznavanje opštinskih projektnih timova sa planiranim aktivnostima, kao i priprema akcionih planova za naredni period.

Tokom rada koji je organizovan u radnim grupama diskutovano je o sledećim temama koje će biti pokrivene Projektom: institucionalni razvoj sistema upravljanja čvrstim otpadom, primena principa cirkularne ekonomije na lokalnom nivou uvođenjem sistema primarne separacije i smanjenja biodegradabilnog otpada, uključivanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u sistem upravljanja otpadom i učešće građana u relevantnim procesima za primenu cirkularne ekonomije i upravljanje čvrstim otpadom.

Planirani rezultati projekta između ostalog obuhvataju:

  • Reviziju / izradu lokalnih i regionalnog plana upravljanja otpadom;
  • Podršku uvođenju primarne separacije otpada, uz uključivanje neformalnih sakupljača otpada;
  • Podršku uvođenju aktivnosti kojima se ublažavaju klimatske promene u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, uključujući obezbeđenje opreme i izgradnje pilot postrojenja za tretman biodegradabilnog otpada;
  • Razvoj i promocija regionalnih lanaca vrednosti u sektoru otpada (tržište reciklaže), pronalaženje mogućnosti za zapošljavanje, naročito među ugroženim grupama (kao što su neformalni sakupljači);
  • Podrška radu međuopštinske radne grupe;

Sprovođenje kampanji za podizanje svesti javnosti

DKT 02

DKT 03

DKT 04

DKT 05

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih