Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Opštinsko veće

Opširnije: Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 29.01.2018. godine održana je 41. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Opširnije: Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 28.12.2017. godine održana je 40. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić.

 

Opširnije: Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 06.12.2017. godine održana je 38. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,30 do 14,00 časova.Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, odnosno predlozima odluka, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda i predloga odluka.

Opširnije: Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 35. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 03.11.2017. godine održana je 35. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,10 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Opširnije: Izveštaj sa 35. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 12.10.2017. godine održana je 34. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Opširnije: Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 02.10.2017. godine održana je 33. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Opširnije: Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 12.09.2017. godine održana je 31. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Opširnije: Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 24. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Razmatranje Zahteva za saglasnost za prelaz preko parcela, podnetog od strane EPS - Elektrodistribucija Novi Sad.

Opširnije: Izveštaj sa 24. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Razmatranje Dopune Izveštaja o radu Komisije za komasaciju k.o. Bački Petrovac br. 27/2017 od 04.05.2017. godine;
2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;

Opširnije: Izveštaj sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 21. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu Komisije za komasaciju k.o.Bački Petrovac,
2. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac za 2016 godine, Programa rada opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu,

Opširnije: Izveštaj sa 21. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 19. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za period januar – decembar za 2016.godinu, Plan rada za 2017.godinu i Finansijski plan za 2017 godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, ...>

Opširnije: Izveštaj sa 19. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 18. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2016 godinu,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,..>

Opširnije: Izveštaj sa 18. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacPredsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 08.02.2017. godine sazvao 17. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Opširnije: Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac u likvidaciji,

2. Donošenje Plana javnih nabavki direktnih korisnika Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu ...>

Opširnije: Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 15. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Dnevni red: 1. Imovinsko – pravni predmeti:
a) Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac
b) Razmatranje nacrta Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac sticaocu ..>

Opširnije: Izveštaj sa 15. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1.Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2017 godinu,
2.Razmatranje i donošenje Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac, ...>

Opširnije: Izveštaj sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu,

Opširnije: Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacPredsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 19.10.2016. godine sazvao 9. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Opširnije: Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 8. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1. Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

2. Razmatranje i odlučivanje povodom Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, ...

Opširnije: Izveštaj sa 8. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 7. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac1.Razmatranje  i usvajanje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2015/2016 godinu i Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2016/2017 godinu,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o dopuni odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

Opširnije: Izveštaj sa 7. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Strana 1 od 6