Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U utorak 15. juna 2010. godine sa početkom u 11,00 časova održana je 49. sednica Opštinskog veća. Članovi Opštinskog veća su usvojili sledeća akta:
1. predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije turističkog i  sportsko – rekreativnog kompleksa (Aqua park),
2. predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava koriščćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac.