Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 22.11.2019. godine održana je 101. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,30 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je odsustvovao član Opštinskog veća: Karol Verle.
Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 07.11.2019. godine;
b) 100. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 18.11.2019. godine.

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.-30.09.2019. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju zona i najopremlјenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu;
6. Razmatranje Molbe Bojana Brdar iz Maglića za finansijsku pomoć, te odlučivanje povodom iste;
7. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Komisije za planove;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Komisije za planove;
8. Razmatranje Plana rada zimske službe za zimsku sezonu 2019/20. god., te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje predloga i donošenje Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
10. Pitanja i predlozi.

Najpre su usvojeni zapisnici sa 99. i 100. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.-30.09.2019. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje..
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o određivanju zona i najopremlјenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se vrši se dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: dodaje se, nabavka usluga pozicija 1.2.13 – HVATANјE PASA LUTALICA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC. Procenjena vrednost bez PDV iznos „750.000,00“ dinara.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Molba Bojana Brdara iz Maglića za finansijsku pomoć od 14.11.2019. godine i nalaže Odelјenju za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da iz budžeta Opštine Bački Petrovac, razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Lokalna samouprava, programska aktivnost 0602-0010 - Rezerve, pozicija 39/1, ek. klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, uplati iznos u visini od 198.820,00 dinara na račun Banke Inteze br. 160-5810200052420-05, za pokriće troškova operacije pacijenta Ognjen Brdara (tretman matičnim ćelijama usled bolesti prouzrokovane autizmom) koja je izvršena u Specijalnoj bolnici za opštu hirurgiju „Global Care Surgery“ u Novom Sadu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za planove i predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za planove i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se daje saglasnost na Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2019/20. god. br. 220-45-1/2019-04 od 13.11.2019. godine.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se obavezuje Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da isprave predlog Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te da Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac dostave nov predlog.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, vodila se diskusija u vezi postupka izmene članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, u vezi načina donošenja odluka Opštinskog veća kojima je oduzeto pravo korišćenja Mesne zajednice Kulpin na zgradi u Kulpinu u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac i preneto pravo korišćenja na istoj zgradi u korist JKP „Progres“ Bački Petrovac, te u vezi realizacije projekta rekonstrukcije i sanacije evangelističke crkve u Magliću.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,05 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih