Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 24.12.2019. godine održana je 109. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Tatjana Zabunov.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izveštaja o održanim licitacijama u prvom krugu za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2019. godinu, te donošenje Odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
2. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom;
3. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
4. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o održanim licitacijama u prvom krugu za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2019. godinu br. 320-6-45/2019 od 23.12.2019. godine, nakon čega je doneta Odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti upućen je Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta su Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 2.500.000,00 dinara za povećanje pozicije 89 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalne delatnosti, Programska aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene, ek. klasifikacija 424 – Specijalizivane usluge, za obezbeđivanje sredstava za saniranje komunalne deponije i deponije internog otpada na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 1.600.000,00 dinara za povećanje pozicije 77 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, Programska aktivnost 0002 - Upravlјanje i održavanje saobraćajne infrastrukture, ek. klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, za obezbeđivanje sredstava za sanaciju i uređivanje putnog pojasa u cilјu bezbednijeg saobraćaja i preglednosti puteva;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 1.240.000,00 dinara za povećanje pozicije 43 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave , programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima, za obezbeđivanje sredstava za isplatu solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog stanja zaposlenih.
Povodom 4. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi rešavanja problema računa za crkvu u Magliću, izveštaja o crkvi u Magliću, kao i u vezi otkrivanja biste Žarka Petrovića u Magliću.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,15 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih