Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.png

Dana 29.07.2021. godine održana je 34. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu zamenika predsednice Opštinskog veća Srđana Simića.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov, Gavra Govorčin i Ondrej Bovđiš.

Opravdano odsutna: Jasna Šproh.
Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.07.2021. godine.

1. A) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije ( sportska školska hala u Kulpinu),
B) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
( sportska školska hala u Kulpinu),
V) Razmatranje predloga, te donošenje Zaklјučka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu;

2. A) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije (SVD),
B) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ( manifestacije );

3. Razmatranje predloga, te donošenje Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u Opštini Bački Petrovac za 2021. godinu;

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o o obrazovanju Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

6. Pitanja i predlozi

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o povećanju aproprijacije, Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i Zalјučak, kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu. Rešenja će biti objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta su dva rešenja o promeni aproprijacije, koja će, takođe biti objevlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, donet je Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u Opštini Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 4. i 5. tačke dnevnog reda doneta su Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije i Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,21 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac