Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

NASLOVNA

Nansen dijalog centar Srbija u saradnji sa organizacijom „Women for Development“ iz Jermenije realizuje međunarodni projekt „Razmena primera dobre prakse iz oblasti obrazovanja za mir u Jermeniji i Srbiji“ u okviru mreže Globalnog partnerstva za prevenciju oružanih sukoba (GPPAC).

Cilј projekta su kreiranje sigurnog školskog okruženja sa fokusom na prevenciji nasilјa kroz aktivno i odgovorno učešće roditelјa i učenika u životu škole i lokalne zajednice u obe zemlјe.

U okviru ove studijske posete čiji je cilј profesionalna razmena i upoznavanje sa programima školske medijacije i prevencije nasilјa, dana 03. decembra 2019. godine pet predstavnica obrazovnih institucija uklјučujući i predstavnice organizacije „Women for Development“ posetili su pored OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu koja je i ujedno uklјučena u ovaj međunarodni projekat i Opštinu Bački Petrovac. Cenjene goste je u maloj sali Skupštine opštine primio predsednik opštine Srđan Simić sa svojim saradnicima.

1

2

3

4

5

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih