Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovnaDana 05.10.2020 osnovnu školu „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu posetili su zamenik predsednika Skupštine Opštine Jan Šuljan, koordinator za romska pitanja Danijela Bogdanović, član radne grupe za implementaciju i monotoring LAP 2018-2020 Marija Hricova. Dodeli udžbenika prisustvovali su direktorica OŠ „Jan Amos Komenski“ Milina Grnjova i stručni pedagod Zagorka Marinković.

Poseta je bila organizovana povodom dodele udžbenika za učenike romske nacionalnosti, predviđena prema aktivnostima LAP Obrazovanje Roma 2018-2020. Opština Bački Petrovac je za ovu aktivnost nabavku udžbenika izdvojila 200.150,00 dinara. Udžbenici su podeljeni istog dana i u OŠ „Jožef Marčok Dragutin“ u Gložanu i OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovacu, dok za OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću nije bilo potrebe za udžbenicima.

Ukupan broj dece romske nacionalnosti u školskoj 2020/21 je sledeći:
• 35 - učenika u osnovnoškolskom sistemu
• 7 - učenika u predškolskoj ustanovi
• 12 - učenika u srednjim školama

U okviru Lokalnog Akcionog Plana za Obrazovanje Roma 2018-2020 godine su ostale još dve aktivnosti do kraja 2020 godine koje će sprovesti članovi tima na čelu sa kooridnatorom za romska pitanja. A zatim sledi pokretanje postuka za izradu novog Lokalnog Akcionog Plana za Obrazovanje Roma za period 2021-2025 godine.
Ovim putem kao i do sada Opština Bački Petrovac je pokazala, a i dokazala svoju dugoročnu i pozitivnu saradnju, po pitanju socijalne inkluzije romske nacionalne zajednice.

DSC 02

DSC 07

DSC 15

DSC 43

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize