Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

main

Član Opštinskog veća Radomir Zotović i predsednica Saveta Mesne zajednice Maglić Marica Stojanović, boravili su u dvodnevnoj radnoj poseti partnerskom mestu Kirchheim unter Teck, 22. i 23. februara.

Na radnom sastanku sa gradonačelnicom  Angelica Matt-Heideckeri članovima Gradskog  veća Kirchheim unter Teck sumirana je dosadašnja uspešna saradnja ova dva partnerska mesta i utvrđen program saradnje  u 2019. godini.

Na osnovu dogovora i ciljeva koji su formulisani prilikom majskog susreta u Kirchheim unter Teck i avgustovskog susreta u Bačkom Petrovcu prošle godine, 01.februara formirano je  Udruženje za promociju, sporazumevanje naroda, negovanje kulture i zavičaja između grada Kirchheim unter Teck i Opštine Bački Petrovac.   

Cilj udruženja je promocija partnerskih odnosa izmedju opštine Bački Petrovac i grada Kirchheim unter Teck na području kulture, sporazumevanja naroda i brige o zavičaju.  U fokusu partnera stoji zajednička težnja da se sačuva spomen na nemačko i drugo stanovništvo naselja Maglić, da se obnovi zgrada crkve iz doba Bulkesa i da se tamo smesti muzejska građa. Udruženje potpomaže redovite susrete učenika, omladine i sportskih grupa mesta Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac.

Udruženje radi isključivo i neposredno u dobrotvorne svrhe prema nemačkom Zakonu o porezu (Abgabenordnung), odeljak „Povlašćenje poreskih svrha“  i bez profita. Sredstva udruženja se mogu koristiti samo u svrhe prema statutu a korisnici moraju neodložno dokazati da sredstva udruženja upotrebljavaju u takve svrhe. Upotrebu sredstva kontroliše grad Kirchheim unter Teck.

Za tri predsednika udruženja izabrani su: 1. Hertmut Rehm, 2. Angelica Matt-Heidecker, 3. Willi Bauderer,  za sekretara udruženja Angelika Rehm a za blagajnika udruženja  Marianne Gmalin.

Udruženje se obavezalo da će u toku 2019. godine prikupiti i staviti na raspolaganje partnerima za ostvarenje ciljeva udruženja iznos od 40 000 eura.

Predstavnici opštine Bački Petrovac su ujedno upoznali partnere o konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije Gradovi u fokusu na koji je opština aplicirala a kojim su pored ostalih aktivnosti predviđene i aktivnosti koje se odnose na:

- rekonstrukciju evangelističke crkve u Magliću u iznosu od 10 000 000,00 dinara

- prevođenje i prezentaciju hronike BULKESS 1876 - 1945

- prezentaciju knjige EXPERIMENT BULKES 1945 - 1949

- priloge za hroniku MAGLIĆ 1949 – 2019.

Predsednik Domovinske zajednice Bulkes  Diter Weber i novoizabrano rukovodstvo Domovinske zajednice Bulkes saglasili su se sa programima koji su zajednički utvrđeni, prihvatili su predloge za aktivno učešće u aktivnostima promocije hronike Bulkes 1786 - 1945  i upoznali prisutne sa željom da i književno stvaralaštvo nekadašnjih stanovnika Bulkesa i njihovih potomaka sami prevedu na srpski jezik i učine ih dostupnim maglićanskim i čitaocima srpskog jezičkog područja.

Posebno je istaknuta potreba da se svi zajedno posvete promociji zajedničkih ciljeva i programa, prikupljanju sredstava za obnovu crkve i  realizaciju predviđenih kulturnih dešavanja.

Nemački partneri su govorili o sopstvenom uspešnom modelu prikupljanja sredstava kroz kulturne manifestacije i humanitarne akcije, te da će te aktivnosti negovati u ovoj godini uz želju da te akcije dobiju i podršku Opštine Bački Petrovac kroz ideje i inicijative.

Predstavnici Opštine Bački Petrovac i Mesne zajednice Maglić uputili su zvaničan poziv da predstavnici Domovinske zajednice Bulkes budu gosti na Vidovdanskim svečanostima a predstavnici grada Kirchheim unter Teck na Slovački narodnim svečanostima. Pozivi su sa zadovoljstvom prihvaćeni.

 

za preuzimanje:


iz nemačke štampe

Namera sufinansiranje Kirchhem - B.P.


 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize