Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Dr Jan Sabo primio je delegaciju gradske policije iz partnerskog mesta Nitra iz Slovačke republike. Kao što Opština Bački Petrovac ima potpisan Sporazum o partnerstvu sa gradom Nitra, tako i opštinske institucije među koje spada i Policijska stanica u Bačkom Petrovcu su zbratimljeni sa policijom u Nitri. Tako, svake godine ove dve policijske stanice na par dana kroz obuku i druženje razmene svoja iskustva i nova znanja iz svoje oblasti.