Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

SO7.jpg 

Na VII. sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac odbornici su razmatrali 10 tačaka dnevnog reda. Najznačajnija tačka je bio budžet za narednu godinu, koji su odbornici podržali. O ostalim tačkama su se izjasnili na sledeći način:

1. Doneli su Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
2. Podržali su predlog aktivnosti za donošenje Programa mera za ublažavanje ekonomske i finansijske krize u Opštini Bački Petrovac,
3.a. Doneli su Dinamički plan aktivnosti davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup u 2009. godini,
3.b. Doneli su Odluku o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
4. Doneli su Odluku o boravišnoj taksi,
5. Doneli su Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu,
6. Doneli su Odluku o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
7. Doneli su Odluku o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
8. Doneli su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine , članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,
9. Doneli su Odluku o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
10. Usvojili su Informaciju o vaspitno-obrazovnom radu osnovnih škola sa teritorije Opštine Bački Petrovac i Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac za školsku 2007/2008 godinu.