Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Na dnevnom redu ove sednice Skupštine opštine bilo je 11. tačaka o kojima se razmatralo sa sledećim zaključcima:
1. Izbor predsednika Skupštine opštine
 - Izabran je Dipl.ing. Juraj Červenak, odbornik iz Gložana.
2.a. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu
 - Odluka je usvojena.
2.b. Donošenje Odluke o rasporedu viška prihoda po završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu
 - Odluka je usvojena.
3. Donošenje Prostornog plana Opštine Bački Petrovac
 - Prostorni plan opštine je usvojen.
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta
 - Odluka je doneta.
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac
 -   Odluka je doneta.
6.a. Donošenje Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Bački Petrovac
 - Odluka je doneta.
6.b. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene priključka na javnu kanalizaciju u naseljenim mestima Bački Petrovac i Kulpin
 - Usvojen je predlog predsednik opštine da cena priključka za domaćinstvo bude 240 € a cena za preduzeća i ustanove 300€.
7. Izveštaj o realizaciji projekta uređenja atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac
 - izveštaj je podneo direktor Direkcije za građevinsko zemljište.
8.a. Donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac (Radmila Petrović – predstavnik zaposlenih)
 - doneto je Rešenje o razrešenju.
8.b. Donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac (predstavnik zaposlenih)
 - Imenovana je Anna Čipkarova.
9. Razmatranje predloga te donošenje Protokola o postupku primopredaje dužnosti i službenih akata
 - Usvojen je predloženi protokol.
10. Informacija o razrešenju pitanja međusobnih potraživanja komunalnih firmi JKP „Progres“ Bački Petrovac i d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan
 - Usvojena je i informacija.
11. Izveštaj o izvršenju prolećne setve u 2007. godini
 - Podnet je izveštaj. 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize