Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

Na  osnovu  čl.20. Zakona o  proceni  uticaja  na životnu  sredinu ( « Sl. glasnik RS «, br. 135/2004 i 36/2009) OdelJenje  za privredu, urbanizam,komunalno – stambene i  inspekcijske  poslove Opštinske uprave opštine  Bački  Petrovac

o b a v e š t a v a  nosioca projekta, zainteresovane organizacije i javnost o :

 JAVNOM  UVIDU , JAVNOJ  PREZENTACIJI I JAVNOJ  RASPRAVI

 Studije  o  proceni  uticaja na životnu sredinu  projekta stanice mobilne telefonije „ns2204_02ns_bački_ petrovac“ , čija realizacija se planira na kat.parc.581 u K.O Bački Petrovac opština Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu ulica J.Kralja , od strane investitora „Vip mobile doo“ iz Novog Beograda ulica Milutina Milankovića 1ž.

STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZRADIO JE W-line doo  iz Beograda ,Autoput za Zagreb 41, broj studije:

EM -2017-411/ST  od 04.10.2017.g

 Javni  uvid  u  studiju   i  javna prezentacija studije  traje od 06.11.2017 do 26.11.2017. god.  u prostorijama Odeljenja  za  privredu , urbanizam , komunalno –stambene i inspekcijske poslove u zgradi SO- Bački Petrovac ulica Kolarova 6 od 8.00-10.00 časova radnim danima.

 Zainteresovani  subjekti u toku javnog uvida mogu dostaviti pismene primedbe na studiju  u  Odeljenje  za  privredu , urbanizam , komunalno –stambene i inspekcijske poslove u zgradu SO- Bački Petrovac ulica Kolarova 6.

JAVNA  RASPRAVA  o studiji  održaće  se  dana   27.11.2017 . godine  u 10.00  časova  u  maloj Sali Skuštine opštine Bački Petrovac ulica Kolarova 6.

Na početku  javne  rasprave prezentaciju navedene studije  izvršiće  obrađivač  studije.

U Bačkom Petrovcu

Dana : 06.11.2017. godine

Broj: 501-85/2017-04

                                                     ODELJENJE   ZA  PRIVREDU , URBANIZAM,

                                                      KOMUNALNO – STAMBENE I INSPEKCIJSKE                                        

                                            POSLOVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC