Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada , tokom juna, relizovao je akciju podele 300 paketa  građanima opštine Bački Petrovac.

Opširnije: Podrška najugroženijem stanovništvu

Opširnije: Konvencija o pravima deteta Svako dete rođenjem ima pravo na život. (čl.6.)

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je u toku jula realizovao preventivnu aktivnost koja se odnosi na sadržaj odgovornog roditeljstva, mogućnosti svih sistema u pružanju  pomoći i podrške odgovornom roditeljstvu.

Opširnije: Konvencija o pravima deteta Svako dete rođenjem ima pravo na život. (čl.6.)

Centar za socijalni rad je u toku trajanja vanrednog stanja usled epidemije virusom Covid -19  u Republici Srbiji, korisnicima novčane socijalne pomoći, relizovao dodelu jednokratne novčane pomoći.  Pomoć su dobile 74 porodice, korisnici novčane socijalne pomoći,  u iznosu od 4.000 dinara. Sredstva u iznosu od 296.000,00 dinara obezbeđena su iz budžeta Opštine Bački Petrovac.

Opširnije: Pomoć i podrška materijalno najugroženom stanovništu za vreme epidemije virusom COVID - 19

Opširnije: Procedura za dobijanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja

Građanin se obraća zahtevom za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja jedinici lokalne samouprave u mestu u  kojem živi.

Opširnije: Procedura za dobijanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja

Strana 1 od 17

Potkategorije