Centar za socijalni rad

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Iz dnevnika kreativnosti centra za socijalni rad

Opširnije: Iz dnevnika kreativnosti centra za socijalni rad

U okviru dečije nedelјe, 07.10.2022.g. predstavnici centra za socijalni rad, v.d.direktorka Bilјana Drakulić, i Valeria Potfaj Fabian, pedagog, voditelј slučaja, posetili su Udruženje roditelјa dece sa posebnim potrebama „MY“ u Bačkom Petrovcu. U neposrednom razgovoru sa članovima udruženja i njihovim vaspitačem, socijalnom radnicom, Danielom Leginjovom Sabovom proveli  smo kratko vreme u razgovoru, dotakli se različitih tema , izazova sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, aktivnostima koje realizuju i po kojima su prepoznati u lokalnoj zajednici kao i unapređenju saradnje sa centrom za socijalni rad. Dogovoreno je da u toku oktobra stručni radnici centra organizuju radionicu sa članovima udruženja, na temu „Ko sam ja ko si ti“

Humanost i solidarnost – snage zajednice

Opširnije: Humanost i solidarnost – snage zajednice

Centar za socijalni rad je krajem avgusta pokrenuo u saradnji sa društvenom grupom fejzbuk „Mamy Petrovčanky – Mame Petrovčanke“ akciju pomoći i podrške materijalno, stambeno ugroženoj porodici sa malom decom iz naše zajednice.

Podrška deci u školovanju iz materijalno ugroženih porodica

Opširnije: Podrška deci u školovanju  iz materijalno ugroženih porodica

Centar za socijalni rad   je  tokom septembra realizovao,  tradicionalnu akciju podele jednokratne novčane pomoći porodicama  sa decom školskog uzrasta koje su ostvarile pravo na novčanu socijalnu pomoć u sistemu socijalne zaštite.

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика