Materijalna podrška Sigurnoj ženskoj kući

Opširnije: Materijalna podrška Sigurnoj ženskoj kući

Dana, 05.06.2023. godine centar za socijalni rad je uručio materijalnu pomoć Sigurnoj ženskoj kući u Novom Sadu u vidu sredstava za higijenu, slatkiša, odevnih predmeta, obuće i dugih svakodnevnih stvari za zadovolјenje osnovnih potreba odraslih i dece. Donacija je rezultat dobre saradnje sa Udruženjem žena „Slovenka“ iz Gložana i Centra za socijalni rad Bački Petrovac. Žene iz udruženja je okupilo osećanje empatije i humanosti da se pomogne onima koje pomoć najpotrebnija. Hvala na inicijativi i solidarnosti koju nesebično pokazujete već godinama.