Dodelјena sredstva od strane Pokrajinske vlade APV Centru za socijalni rad

19052022 dodela ugovora 29

U četvrtak 19.05.2022. godine u holu Pokrajinske vlade se relizovalo svečano uručenje ugovora od strane Pokrajinske vlade APV za unapređenje usluga socijalne zaštite. Centar za socijalni rad je dobio 400.000,00 dinara za finansiranje Projekta „ Razvijanje i unapređenje usluga Bračnog i porodičnog sqvetovališta „Rodinka“.

 Projekat je usmeren na razvijanje i unapređenje usluga postojećeg Porodičnog i bračnog savetovališta „Rodinka“, uvođenje preventivnih programskih aktivnosti, pružanje  psihosocijalne savetodavne podrške pojedincima posebno, pripadnicima vunerabilnih grupa, u cilјu očuvanja mentalnog zdravlјa, prevencije narušavanja i umanjivanja posledica istog – posebno imajući u vidu nepunu dvogodišnju situaciju sa epidemijom izazvanom virusom Covid - 19, izolaciju, ograničenja kretanja, uticaj iste na mentalno zdravlјe i posledice koje može da izazove i ostavi. Druga projektna aktivnost, odnosno nova usluga koja bi se razvijala jeste  Medijacija u porodičnim sporovima – kao alternativni način razrešavanja sporova. Promovisanjem i razvijanjem usluge medijacije doprineti će se razumevanju alternativnih načina i rešavanja sporova, konflikata, bolјem sagledavanju svojih i tuđih interesa i potreba, usklađivanju međusobnih odnosa i unapređenju komunikacije, te pronalaženju rešenja koja su međusobno prihvatlјiva. Projektne naktivnosti će se sprovoditi 6 meseci.

19052022 dodela ugovora 04

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика