Podrška deci u školovanju iz materijalno ugroženih porodica

CSR LOGO 2

Centar za socijalni rad   je  tokom septembra realizovao,  tradicionalnu akciju podele jednokratne novčane pomoći porodicama  sa decom školskog uzrasta koje su ostvarile pravo na novčanu socijalnu pomoć u sistemu socijalne zaštite.

Jednokratna novčana pomoć po detetu je iznosila 7.000 dinara a obuhvatila  je 27 dece. Akcija je planirana godišnjim finansijskim planom i za nju je   izdvojeno 189.000 dinara iz budžeta opštine. Prepoznata potreba da se početkom školske godine dodatno materijalno podrže porodice iz sistema socijalne zaštite u opštini Bački Petrovac, i da obrazovanje predstavlјa šansu za izlazak iz siromaštva i pruža mogućnost kvalitetnijeg razvoja i socijalne integracije,   duža je od 15 godina.   

Kolektiv centra za socijalni rad i opština Bački Petrovac učenicima  želi uspešnu školsku godinu.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика