Pomoć i podrška socijalno ugroženim porodicama za prevazilaženje zimskog perioda

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je realizovao dodelu jednokratne pomoći materijalno ugroženim porodicama tokom decembra.  Cilјne grupe korisnika su porodice sa malom decom, staračka samačka domaćinstva bez porodične podrške,  jednočlane porodice kojima je utvrđena radna nesposobnost usled bolesti, a nemaju podrške od strane nekog drugog člana domaćinstva, porodice koje su ostvarile subvenciju naknade za komunalne usluge po osnovu najniže penzije.

Porodice koje su obuhvaćene akcijom nalaze se u sistemu socijalne zaštite kroz ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć  i pravo subvencije naknade za komunalne usluge.  Akcijom je obuhvaćeno 58 porodica, 24  porodica sa decom, 16 porodica samačkih, staračkih domaćinstava bez porodične podrške, 5 jednočlanih porodica sa utvrđenom radnom nesposobnošću a koje nemaju podršku nekog drugog člana domaćinstva 13 porodica korisnika prava na komunalne subvencije po osnovu ostvarene najniže penzije. Po porodici je opredelјen  iznos sredstava od 6.000 dinara. Novčana sredstva za ovu akciju u iznosu od 348.000,00 planirana su i obezbeđena iz budžeta opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика