„Prava i usluge starih u socijalnoj zaštiti“ – Tribina u organizaciji penzionera u saradnji sa Centrom za socijalni rad

pravaSoc1

Dana, 11.09.2018. godine održana je tribina pod nazivom „Prava i usluge starih u socijalnoj zaštiti“ u prostorijama penzionera u Bačkom Petrovcu. Penzioneri su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima ostvarivanja prava na materijalnu podršku ,novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, jednokratnu novčanu pomoć, subvencije na plaćanje komunalnih usluga i usluge socijalne zaštite, smeštaj  u  Dom za penzionere i stare, lokalne usluge  Kućna nega i pomoć u kući, Savetovalište za brak i porodicu „Rodinka“.

O gore navedenim temema govorili su direktorka centra, Biljana Drakulić, pravnik, Rastislav Labat, socijalna radnica Maria Orosova, koordinator službe Kućna nega i pomoć u kući Nemanja Tolimir. Nakon Tribine razvila se aktivna i konstruktivna diskusija u kojoj su prisutnima dodatno pružane informacije . Saradnja Centra  i  penzionea se nastavlja tokom oktobra, planirano je da se Tribina relizuje u svim osnovnim organizacijama penzionera u opštini Bački Petrovac .

pravaSoc2

pravaSoc3

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика