PREVENTIVNE RADIONICE ZA RODITELJE

naslovna

Dana 25.09.2019. godine u prostorijama Turističke organizacije opštine Bački Petrovac održan je set radionica sa ciljem osnaživanja roditeljske i partnerske uloge, kao i informisanja o prepoznavanju razvojnih izazova/ faze svake porodice.

Teme za radionicu su dobijene na osnovu rezultata istraživanja sprovedenog u okviru projekta CSR opštine Bački Petrovac "Rаzviјаnjе i unаprеđеnjе uslugе Brаčnоg i pоrоdičnоg sаvеtоvаlišta "RОDINKА", podržanog od strane opštine Bački Petrovac i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Cilj sprovođenja ankete je bio da se оbеzbеdi аktivno učešće grаđаnа u plаnirаnju prеvеntivnih prоgrаmа i tеmа u sklаdu sа njihоvim pоtrеbаmа. Prikuplјеni pоdаci аnkеtоm su usmеrаvаli plаnirаnjе i оrgаnizоvаnjе prvе dvе tеmе kоје su se pоkаzale kао nајzanimljivije grаđаnimа i to: „Faze i izazovi životnih ciklusa“ – radionica na kojoj smo učili da se život porodice tokom vremena odvija kroz specifične faze razvoja, a svaka faza razvoja porodičnog sistema ima svoje zadatke i izazove koje porodica treba da reši i zadovolji kako bi funkcionalno prešla u narednu fazu životnog ciklusa i „MI/JA kao roditelj i MI/JA kao partner“- radionica koja je za cilj imala da unapredimo komunikaciju sa partnerom, kao i promene koje roditeljstvo unosi u partnerski odnos i obrnuto. Radionice su održale stručne radnice Centra za socijalni rad, Milka Grbić, psiholog i Valeria Potfaj Fabian, pedagog.  Prisutni su dali inicijativu da se radionice ponove, kao i da se prošire teme.

2

3

4

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика