Saradnja centra za socijalni rad i akva parka „Petroland“

naslovnu

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je uspostavio saradnju sa akva parkom „Petroland“ iz Bačkog Petrovca obezbeđivanjem korišćenja sadržaja akva parka, bez nakanade, za korisnike ustanova socijalne zaštite. Ustanove socijalne zaštite obuhvaćene navedenom saradnjom su dugogodišnji saradnici centra i učesnici tradicionalnih aktivnosti centra pod nazivom „Kad nevidljivi postanu vidljivi“, Dom iz Starog Leca, Čuruga. Stare Moravice, Veternika i Novog Bečeja.

Druženje korisnika i njihovih stručnih radnika u malo drugačijem ambijentu učinilo je svakodnevncu korisnika drugačijom. Centar za socijalni rad duguje zahvalnost na razumevanju i uspostavljenoj saradnji timu akva parka, posebno direktorki Zuzani Mihalikovoj . Verujemo da je ovo početak saradnje koja će se u narednim godinama nastaviti .

1

2

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика