Učešće Centra za socijalni rad na skupu razmene iskustava i konsultacija na temu zloupotrebe dečijeg rada

csr skup2a

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana 03.09.2017. godine  u okviru procesa  izrade Mape puta za suzbijanje dečijeg rada uključujući i najgore oblike koji je pokrenula Medjuanrodna organizacija rada u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja učestovoao na konsultacijama u formi razmene iskustva sa ciljem boljeg sagledavanja da li i u kojoj meri se profesionalci susrecu sa pojavama zloupotrebe dečijeg rada uključujući i najgore oblike. Prezentaciju  situacije u opštini Bački Petrovac u odnosu na datu temu je predstavila pedagog CSR Milana Landup.

U opštini Bački Petrovac formiran je  poseban tim stručnjaka za bavljenje pojavom zlostavljanja i zanemarivanja dece, a posebno zloupotrebe dece koja žive i rade na ulici koga čine,predstavnik Doma zdravlja, Predstavnik iz Policijske stanice,Predstavnik organa starateljstva (CSR). Na osovu podataka sa kojima raspolaže tim unazad tri godine, od kada je formiran, nije zabeležena pojava zloupotrebe rada dece na teritoriji opštine Bački Petrovac.

csr skup1

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика