Učešće Centra za socijalni rad na skupu razmene iskustava i konsultacija na temu zloupotrebe dečijeg rada

csr skup2a

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana 03.09.2017. godine  u okviru procesa  izrade Mape puta za suzbijanje dečijeg rada uključujući i najgore oblike koji je pokrenula Medjuanrodna organizacija rada u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja učestovoao na konsultacijama u formi razmene iskustva sa ciljem boljeg sagledavanja da li i u kojoj meri se profesionalci susrecu sa pojavama zloupotrebe dečijeg rada uključujući i najgore oblike. Prezentaciju  situacije u opštini Bački Petrovac u odnosu na datu temu je predstavila pedagog CSR Milana Landup.

U opštini Bački Petrovac formiran je  poseban tim stručnjaka za bavljenje pojavom zlostavljanja i zanemarivanja dece, a posebno zloupotrebe dece koja žive i rade na ulici koga čine,predstavnik Doma zdravlja, Predstavnik iz Policijske stanice,Predstavnik organa starateljstva (CSR). Na osovu podataka sa kojima raspolaže tim unazad tri godine, od kada je formiran, nije zabeležena pojava zloupotrebe rada dece na teritoriji opštine Bački Petrovac.

csr skup1

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика