Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Vlada Republike Srbije, na predlog ministra za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, donela je Zaklјučak  da se korisnicima kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o dalјem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Opširnije: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ISPLATA SOCIJALNIH DAVANJA

Rad Centra za socijalni rad, za vreme trajanja vanrednog stanja, оrganizovan je  svaki radni dan u trajanju od 7.00 – 15.00 časova.

Opširnije: OBAVEŠTENJE Centra za socialni rad opštine Bački Petrovac

Opširnije: U ORGANIZACIJI CSR BAČKI PETROVAC ODRŽANA OBUKA

Centar za socijalni rad Bački Petrovac u saradnji sa  Ekumenskom humanitarnom organizacijom i Institutom za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica,  organizovao je obuku na temu „Funkcionalne i psihološke potrebe onkoloških pacijenata“, koja je održana u utorak i sredu, 10. i 11. marta 2020. godine u Bačkom Petrovcu u prostorijama Doma zdravlja Bački Petrovac.

Opširnije: U ORGANIZACIJI CSR BAČKI PETROVAC ODRŽANA OBUKA "FUNKCIONALNE I PSIHOLOŠKE POTREBE ONKOLOŠKIH...

Opširnije: Bračno i porodično savetovalište „Rodinka“

Imate pitanja/ izazove ili nedoumice na partnerskom, bračnom, roditeljskom, porodičnom i ličnom planu?!

Opširnije: Bračno i porodično savetovalište „Rodinka“

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je realizovao dodelu jednokratne pomoći materijalno ugroženim porodicama tokom decembra.  Cilјne grupe korisnika su porodice sa malom decom, staračka samačka domaćinstva bez porodične podrške,  jednočlane porodice kojima je utvrđena radna nesposobnost usled bolesti, a nemaju podrške od strane nekog drugog člana domaćinstva, porodice koje su ostvarile subvenciju naknade za komunalne usluge po osnovu najniže penzije.

Opširnije: Pomoć i podrška socijalno ugroženim porodicama za prevazilaženje zimskog perioda

Strana 4 od 19

Potkategorije