Centar za socijalni rad

Podrška porodicama - Saradnja centra za socijalni rad i kupališta u opštini Bački Petrovac

Opširnije: Podrška porodicama - Saradnja centra za socijalni rad i kupališta u opštini Bački Petrovac

Inicijativu centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac da se tokom letnje sezone 2021.g. omogući besplatno korišćenje kupališta u opštini Bački Petrovac za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju prihvatila su sva opštinska kupališta. Kupališta „Oaza“ MB Gložan i PD“Maglić“ Bazeni  porodice mogu da koriste tokom cele sezone dok je korišćenje sadržaja Akva parka“Petrolend“ omogućeno porodicama jednokratno.

Potpisan sporazum o saradnji između CSR Bački Petrovac i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Opširnije: Potpisan sporazum o saradnji između CSR Bački Petrovac i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac potpisao je Sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu. Sporazum omogućava studentima koji se školuju na ovoj visokoškolskoj ustanovi na smeru za socijalni rad da obavlјaju stručnu praksu u našoj ustanovi. Na ovaj način studenti i studentkinje imaju mogućnost da se  neposredno upoznaju sa nadležnostima i delokrugom rada centra za socijalni rad, da se pripreme za rad i da steknu i usvoje praktična znanja i veštine koje će im koristiti u dalјem profesionalnom radu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Opširnije: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani građani,

Obaveštavamo vas da će se rad prijemne kancelarije Centra za socijalni rad pored redovnog rada u prostorijama Centra za socijalni rad u Bačkom Petrovcu, obavlјati i u ostalim mestima opštine , od maja 2021.g.

Akcija podele paketića za decu iz materijalno ugroženih porodica

Opširnije: Akcija podele paketića za decu iz materijalno ugroženih porodica

Na inicijativu društvene fejzbuk grupe „Mame Petrovčanky – Mame Petrovčanke“,  a u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Bački Petrovac podelјeno je  50 božićnih, novogodišnjih paketića za decu iz materijalno ugroženih porodica u opštini Bački Petrovac. Paketiće su donirale porodice iz  opštine Bački Petrovac.  Akcija podele je relaizovana 23. decembra.  Solidarnost i humanost su  vrednosti koje društvene zajednice svojim aktivnostima neguju i razvijaju.

Topliji domovi materijalno ugroženih porodica u opštini Bački Petrovac

Opširnije: Topliji domovi materijalno ugroženih porodica u opštini Bački Petrovac

U cilјu zadovolјenja egzistencijalnih potreba kao podrška i pomoć porodicama za prevazilaženje predstojećeg zimskog perioda Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je u toku decembra  realizovao dodelu jednokratne novčane pomoći.

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика