Centar za socijalni rad

Bračno i porodično savetovalište „Rodinka“

Opširnije: Bračno i porodično savetovalište „Rodinka“

Imate pitanja/ izazove ili nedoumice na partnerskom, bračnom, roditeljskom, porodičnom i ličnom planu?!

Pomoć i podrška socijalno ugroženim porodicama za prevazilaženje zimskog perioda

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je realizovao dodelu jednokratne pomoći materijalno ugroženim porodicama tokom decembra.  Cilјne grupe korisnika su porodice sa malom decom, staračka samačka domaćinstva bez porodične podrške,  jednočlane porodice kojima je utvrđena radna nesposobnost usled bolesti, a nemaju podrške od strane nekog drugog člana domaćinstva, porodice koje su ostvarile subvenciju naknade za komunalne usluge po osnovu najniže penzije.

Centar za socijalni rad aktivni učesnik na konferenciji „Predstavlјanje dobre prakse: informisanje građana/građanki o pravima i uslugama u sistemu socijalne zaštite“

Opširnije: Centar za socijalni rad aktivni učesnik na konferenciji „Predstavlјanje dobre prakse: informisanje...

Na poziv Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, dana 12.12.2019. godine u Hotelu „Šeraton“ u Novom Sadu, centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je predstavio svoje aktivnosti i rad na konferenciji „Predstavlјanje dobre prakse: informisanje građana/građanki o pravima i uslugama u sistemu socijalne zaštite“

Održan Okrugli sto - „Procedure i postupanja različitih sektora u lokalnoj zajednici u odnosu na problematiku nasilјa u porodici i vršnjačkom nasilјu

Opširnije: Održan Okrugli sto  - „Procedure i postupanja različitih sektora u lokalnoj zajednici u odnosu na...

Dana, 29.11.2019.godine u maloj Sali opštine Bački Petrovac, održan je Okrugli sto pod nzivom „Procedure i postupanja različitih sektora u lokalnoj zajednici u odnosu na problematiku nasilјa u porodici  i vršnjačkom nasilјu“  koji je deo većeg projekta  pod nazivom "Razvijanje i unapređenje usluge bračno i porodično savetovalište Rodinka",  a koji je podržala opština Bački Petrovac i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Obeležavanje meseca starijih kroz edukaciju “ Pozitivno, aktivno i zdravo starenje“

Opširnije: Obeležavanje meseca starijih  kroz edukaciju “ Pozitivno, aktivno i zdravo starenje“

Dana 29.10.2019. godine u prostorijama  Udruženja žena iz Bačkog Petrovca Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je u saradnji sa istim obeležio mesec starijih putem edukativno – informativne prezentacije  na temu „Pozitivno, aktivno i zdravo starenje“ sa ciljem da se ukaže da starenje kao životni proces pojedinca je moguće učiniti aktivnim, zdravim  kroz različite načine kao što su  fizička aktivnost, pravilna i zdrava ishrana, preventivni lekarski pregledi, bogat socijalni život, negovanje ličnih prijateljstava, bavljenje hobijem i sl.

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика