Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Opširnije: Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

U utorak 19. marta  2019. godine  održane su radionice za učenike 7. i 8.  razreda osnovnih škola u Gložanu, Kulpinu i Magliću na temu „Ukradena bezbednost  - digitalno nasilje”. Edukaciju je realizovala Fondacija Tijana Jurić iz Subotice.

Opširnije: Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

Rešenje preuzmite ovde.

Informator o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu preuzmite ovde.

Opširnije: Tribina  „Ukradena bezbednost – digitalno nasilje“ u gimnaziji i osnovnim školama u  opštini Bački...

Saradnja Fondacije Tijana Jurić i Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac se nastavlja kroz organizovanje tribine na temu „Ukradena bezbednost - digitalno nasilje“  koja je organizovana 13.02.2019. godine u Gimnaziji  „Jan Kolar“ sa domom učenika  i Osnovnoj školi  „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu.

Opširnije: Tribina „Ukradena bezbednost – digitalno nasilje“ u gimnaziji i osnovnim školama u opštini Bački...

SLUŽBENA BELEŠKA
U predmetu: Aladić Viktor iz Bačkog Petrovca ul. Novosadska br. 14. Prava na jednokratnu novčanu pomoć.Dostava (dugostenog) Rešenja Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (po žalbi) br. 016-4/11-2019 od 24.01.2019.g. Dana 11.02.2019.g. preuzeto je (vraćeno) sa Pošte neuručeno Rešenje Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/11-2019 od 24.01.2019.g. o uvažavanju Žalbe Aladić Viktora iz Bačkog Petrovca ul. Novosadska br. 14 i poništavanju rešenja br. 55330-59/2016 od 03.02.2016.G. Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac.

Preuzimanje; Javno dostavlјanje Rešenja Opštinskog veća Aladić Viktor

Strana 9 od 19

Potkategorije