Centar za socijalni rad

Radni sastanak CPSU i CSR Bački Petrovac sa hraniteljskim porodicama

Opširnije: Radni sastanak CPSU i CSR Bački Petrovac sa hraniteljskim porodicama

U skladu sa Protokolom o saradnji, potpisanim 23.01.2017.godine između Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, u utorak 12.04.2017. godine održan je  radni sastanak sa hraniteljskim porodicama iz opštine Bački Petrovac povodom preuzimanja nadležnosti nad hraniteljskim porodicama. Susret je organizovan sa svrhom međusobnog upoznavanja hraniteljskih porodica i saradnica za hraniteljstvo iz CPSU koje će u narednom periodu, u skladu sa Protokolom, pratiti i pružati podršku hraniteljskim porodicama u njihovom radu. Sastanku su priisutvovale Ivana Koprivica, direktorka CPSU Novi Sad, Vesna Aničić, supervizor sa saradnicaima kao i v.d.direktorka Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac, Biljana Drakulić sa saradnicama. 

Sajam usluga socijalne zaštite u Novom Sadu

Opširnije: Sajam usluga socijalne zaštite u Novom Sadu

Sajam usluga socijalne zaštite u Novom Sadu koji će se održati 08.04. 2017.godine u periodu od 9,00 - 19,00 časova u centralnom holu Spens-a. Cilj Sajma usluga socijalne zaštite je umrežavanje javnih i privatnih ustanova u sistemu socijalne zaštite u cilju informisanja građana o svojim pravima u oblasti socijalne zaštite i vrstama usluga koje su im dostupne,

Prateći programi sajma i stručni skupovi su otvoreni za sve zainteresovane...

Promocija usluge povremeni porodični smeštaj

Opširnije: Promocija usluge povremeni porodični smeštaj

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je 27.03.2017. godine u prostorijama Turističke organizacije Bački Petrovac realizovao promociju usluge Povremeni porodični smeštaj. Promociji su prisustvovali predstavnici zdravstvenog, obrazovnog sistema, lokalne samouprave, opštinske Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne podrške detetu i učeniku kao i predstavnici pisanih i elektronskih medija.

Potpisivanje protokola sa CPSU

Opširnije: Potpisivanje protokola sa CPSU

Dana, 23.01.2017. godine u prostorijama Centra za socijalni rad održan je radni sastanak v.d. direktorke centra Biljana Drakulić i stručnih radnika centra sa direktorkom Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Ivanom Koprivicim i supevizorom centra Vesnom Aničić. Na sastanku su stručni radnici razmenili svoja iskustva u dosadašnjem radu kao i i aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u okviru saradnje ove dve ustanove.

Dodela jednokratne novčane pomoći

Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac je u toku decembra realizovao dodelu jednokratne novčane pomoći porodicama sa decom kao i ostarelim, samačkim domaćinstvima bez porodične podrške u cilјu zadovolјenja egzistencijalnih potreba kao podrška i pomoć porodicama za prevazilaženje predstojećeg zimskog perioda. Porodice koje su obuhvaćene akcijom nalaze se u sistemu socijalne zaštite kroz ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика